laçın

Axtarış nəticələri

1

laçın

laçın sözünün izahı. laçın sözünün mənası

1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş. □ Laçın yatağıdır bizim məkanlar. (Q.Zakir).
2. Məcazi mənada: müqayis...    Ətraflı

2

laçın

laçın sözünün mənşəyi, laçın sözünün etimologiyası

M.Kaşğaridə laçin kimi verilib. Göyərçin, bildirçin sözlərində olduğu kimi laçın da da -çin “quş” deməkdir. Sıldırımlı qayalara yalçın deyirik. Görünür, la və yal sözləri “uçurum”, “sıldırım” mənasını əks etdirib. Laçın “bərk şığıyan quş” kimi başa düşülə bilər. İkinci ehtimal da mümkündür: laçın...    Ətraflı

3

laçın

Şahin cinsindən alıcı quş; cürət, hünər, igidlik rəmzi.  Havada şahinə bənzər,
Yerdəki laçına bənzər,
Göydə göyərçinə bənzər,
Əsli, qaşların, gözlərin.
(“Əsli və Kərəm”)...    Ətraflı

4

laçın

Şahin cinsindən alıcı quş // cürət, hünər, igidlik rəmzi kimi işləni (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Bəlli Əhməd mayil saçına,
Müştaqdı üzdə maçına,
Qarğalar neylər laçına?
Ala gözlü Məhbub xanım!
...    Ətraflı

5

laçınquyruğu

Yeyilən yabanı bitki adı. □ Bir dəsdə laçınquyruğu yığdım....    Ətraflı