əbr

Axtarış nəticələri

21

əbru

Qaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Eyvaz, məndən istədüyün,
Canmıdur, başmıdur, nədür?
Qurubsan əbrü-kamanı,
Bilməm savaşmıdür, nədür?
(Paris nüsxəsi, 10-cu məclis)...    Ətraflı

22

əbru:s

Geyim. □ Mənüm əbru:sum yoxdi, mənə bir dəs paltar ver....    Ətraflı

23

əbrukəman

Qaşları kaman kimi olan, kaman qaşlı....    Ətraflı

25

əbrvəş

Bulud kimi, buluda oxşar....    Ətraflı