abra düşmək

Axtarış nəticələri

1

abra düşmək

abra düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. abra düşmək idiomunun izahı

lazımi şəklə, sahmana, qaydaya düşmək....    Ətraflı