edafik amillər

Axtarış nəticələri

1

edafik amillər

Canlı orqanizmlərin həyatına, inkişafına və yayılmasına təsir göstərən torpaq şəraiti.  Torpağın su, hava və temperatur rejimi, onun kimyəvi tərkibi və strukturu E.A....    Ətraflı