edicək

Axtarış nəticələri

1

edicək

Edincə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı