o, atlı olub, mən piyada

Axtarış nəticələri

1

o, atlı olub, mən piyada

o, atlı olub, mən piyada frazeoloji birləşməsinin mənası. o, atlı olub, mən piyada idiomunun izahı

“çox axtarıram, ancaq tapa bilmirəm” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı