o baban ölüb

Axtarış nəticələri

1

o baban ölüb

o baban ölüb frazeoloji birləşməsinin mənası. o baban ölüb idiomunun izahı

“əvvəlki yaxşı işlər daha olmayacaq” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı