o dünyaya gedib-gəlmək

Axtarış nəticələri

1

o dünyaya gedib-gəlmək

o dünyaya gedib-gəlmək frazeoloji birləşməsinin mənası. o dünyaya gedib-gəlmək idiomunun izahı

sarsılmaq, ağır vəziyyət yaşamaq, ölüb-dirilmək....    Ətraflı