o gedən getdi

Axtarış nəticələri

1

o gedən getdi

o gedən getdi frazeoloji birləşməsinin mənası. o gedən getdi idiomunun izahı

“birdəfəlik getdi”, “daha qayıtmadı” mənalarında işlədilən ifadə....    Ətraflı