o qarta

Axtarış nəticələri

1

o qarta

O qədər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Bu gün bu məclisdə bir gözəl gördüm,
O qarta gözəllik xana yaraşır.
Gözəllərdə naznan gəzən çox olur,
Ceyrantək yerimək ona yaraşır.
(“Koroğlunun Ərzurum sə...    Ətraflı