o vaxtdan çox sular axıb

Axtarış nəticələri

1

o vaxtdan çox sular axıb

o vaxtdan çox sular axıb frazeoloji birləşməsinin mənası. o vaxtdan çox sular axıb idiomunun izahı

“uzun bir zaman keçib” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı

2

O VAXTDAN ÇOX SULAR AXIB

►«İllər ötüb, xeyli zaman keçib» mənasında işlədilən ifadə.  İfadə qədim dövrlərdə işlənmiş «su saatları» ilə bağlı meydana çıxmışdır.
Əslində, vaxt və su arasında birbaşa əlaqə var. Vaxtı hesabla...    Ətraflı