o

Axtarış nəticələri

22

o:dağ eləməx'

Sızmaq. □ Bu tərəfə axan suyun qabağını nəqqədər bərk bağladığsa da, yenə altdan o:dağ elədi....    Ətraflı

23

o:dam

Suyun açdığı yarğan....    Ətraflı

24

o:garrığ

Əziyyət, çətinlik. □ Bı Kərimi mən o:garrığnan oxıdmışam....    Ətraflı

25

o:gər

Ogər eləməg: avara eləmək, dəngəsər eləmək. □ Məni yuxıdan o:gər elədü....    Ətraflı

26

o:ğalamax

Ovmaq. □ Unun üsdünə su çiliyirix', so:ra o:ğalıyırıx olur umaç (Ucar)....    Ətraflı

29

o:ma 1

Xəmiri südlə yoğrulan və şəkər, zəfəran və müxtəlif ədviyyatla bişirilən çörək. □ Bi təndir o:madan bi dənə qalmi:tdi, hamsi yiyi:ltdi; O:manı bayramda yapallar (Şəki); Anam o:ma göndərmişdi (Ağdaş...    Ətraflı

o:ma 2

Aşılanmış. □ Yadımdədi o:ma gönin çarıği....    Ətraflı

30

o:maca

Vəba. □ O:maca bırda az olar, ye də heç olmaz, ancağ eşidmişüg ki, alahı yerrərdə çox adam ölib o:macadan....    Ətraflı

31

o:ntax

Qırıntı, ovuntu. □ Çörəy o:ntağını yerə töhmə....    Ətraflı

32

o:rsağ

Bax: ovursax. □ O:rsağ süti daddı olar....    Ətraflı

34

o:rux

Bax: oyrux. □ O:rux de:rix' ağajın içindəki boş yerə (İmişli); Çinarın o:ruğunda quşyua tikifdi (Gəncə)....    Ətraflı

35

o:sallığ eləməx'

1. Səhlənkarlıq etmək.
2. Tənbəllik etmək. □ Mən bü:n bazara gidəsiydim, o:sallığ iliyib getmədim....    Ətraflı

36

o:sallıx

1. Səhlənkarlıq.
2. Tənbəllik....    Ətraflı

37

o:sanasız

Qabiliyyətsiz, bacarıqsız. □ Əhməd o:sanasız adamdı....    Ətraflı

38

o:sar

Bax: avsar. □ Uşax dəvə:n o.sarın tutıb (Göyçay)....    Ətraflı

39

o:sarramağ

Bax: avsarramax. □ Mən ağ nəri o:sarradım....    Ətraflı