oba bizdə, biz obada

Axtarış nəticələri

1

oba bizdə, biz obada

oba bizdə, biz obada frazeoloji birləşməsinin mənası. oba bizdə, biz obada idiomunun izahı

bir-birinin evinə həddən çox get-gələ mənfi münasibət, kinayə bildirən ifadə....    Ətraflı