qızıl dövr (əsr)

Axtarış nəticələri

1

QIZIL DÖVR (ƏSR)

►Hər hansı bir xalqın, yaxud ölkənin tarixində iqtisadiyyatın, xüsusən elm və mədəniyyətin çiçəklənmə dövrünü səciyyələndirən ifadə.  İfadə e.ə. I əsrin sonunda və b.e. I əsrinin əvvəlində yaşamış...    Ətraflı