ya keçəl həsən, ya həsən keçəl

Axtarış nəticələri

1

ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl

ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl frazeoloji birləşməsinin mənası. ya keçəl Həsən, ya Həsən keçəl idiomunun izahı

müqayisə olunan iki şey arasında heç bir fərq olmadığını bildirən ifadə....    Ətraflı