ya zəlzələdən, ya vəlvələdən

Axtarış nəticələri

1

ya zəlzələdən, ya vəlvələdən

ya zəlzələdən, ya vəlvələdən frazeoloji birləşməsinin mənası. ya zəlzələdən, ya vəlvələdən idiomunun izahı

hadisənin başvermə səbəbinin əhəmiyyətsiz olduğunu bildirən ifadə....    Ətraflı