yab-yab

Axtarış nəticələri

1

yab-yab

Asta, yavaş-yavaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı