Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Elektron lüğət aşağıdakı mənbələr əsasında hazırlanır:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti (4 cilddə). Bakı, Şərq-Qərb. 2006

Qulu Məhərrəmli, Rafiq İsmayılov. Məktəblinin alınma sözlər lüğəti. Bakı, Altun Kitab. 2014

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası (10 cilddə). Bakı, Azərbaycan SSR Dövlət nəşriyyatı. 1976-1987

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!