Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

21

acı çəkmək

acı çəkmək frazeoloji birləşməsinin mənası. acı çəkmək idiomunun izahı

çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək....    Ətraflı

22

acığa düşmək

acığa düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. acığa düşmək idiomunun izahı

inad etmək, tərslik etmək; ~ prinsip aparmaq....    Ətraflı

23

acığa salmaq

acığa salmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acığa salmaq idiomunun izahı

bərk hirsləndirmək, öz hərəkəti, ya sözü ilə başqasının tərslik etməsinə səbəb olmaq....    Ətraflı

24

acığı gəlmək

acığı gəlmək frazeoloji birləşməsinin mənası. acığı gəlmək idiomunun izahı

xoşlamamaq, xoşu gəlməmək, bəyənməmək; ~ zəhləsi getmək....    Ətraflı

25

acığı tutmaq

acığı tutmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acığı tutmaq idiomunun izahı

hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək; ~ ağlı başından çıxmaq (getmək), cin atına minmək....    Ətraflı

26

acığından zəncir çeynəmək (gəmirmək)

acığından zəncir çeynəmək (gəmirmək) frazeoloji birləşməsinin mənası. acığından zəncir çeynəmək (gəmirmək) idiomunun izahı

bax: zəncir çeynəmək (gəmirmək)....    Ətraflı

27

acığını boğmaq

acığını boğmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acığını boğmaq idiomunun izahı

hirsini, acığını büruzə verməmək; ~ səbrini basmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq, hirsini boğmaq (cilovlamaq)....    Ətraflı

28

acığını tökmək

acığını tökmək frazeoloji birləşməsinin mənası. acığını tökmək idiomunun izahı

hirslənmək, acıqlanmaq, acı sözlər demək; ~ hirsini üstünə tökmək....    Ətraflı

29

acığını üstünə tökmək

acığını üstünə tökmək frazeoloji birləşməsinin mənası. acığını üstünə tökmək idiomunun izahı

bax: acığını tökmək....    Ətraflı

30

acından bitini yemək

acından bitini yemək frazeoloji birləşməsinin mənası. acından bitini yemək idiomunun izahı

bax: acından günorta durmaq....    Ətraflı

31

acından günorta durmaq

acından günorta durmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acından günorta durmaq idiomunun izahı

çox kasıb yaşamaq, yeməyə heç nə tapmamaq; ~ qəpiyə güllə atmaq, acından köpük qusmaq, acından bitini yemək, cibində siçаnlаr oynamaq....    Ətraflı

32

acından köpük qusmaq

acından köpük qusmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acından köpük qusmaq idiomunun izahı

çox kasıb olmaq; ~ acından günorta durmaq, qəpiyə güllə atmaq, acından bitini yemək....    Ətraflı

33

acından ölmək

acından ölmək frazeoloji birləşməsinin mənası. acından ölmək idiomunun izahı

həddən artıq kasıb olmaq; ~ acından günorta durmaq, qəpiyə güllə atmaq, acından köpük qusmaq, acından bitini yemək, cibində siçаnlаr oynamaq....    Ətraflı

34

acından qarnı fit çalmaq

acından qarnı fit çalmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acından qarnı fit çalmaq idiomunun izahı

bax: qarnı fit çalmaq....    Ətraflı

35

acıq çıxmaq

acıq çıxmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. acıq çıxmaq idiomunun izahı

bax: heyif çıxmaq....    Ətraflı

36

acıq vermək

acıq vermək frazeoloji birləşməsinin mənası. acıq vermək idiomunun izahı

qəsdən hirsləndirmək, qıcıqlandırıcı hərəkətlər etməklə kimdənsə əvəz çıxmaq, acıqlandırmaq; ~ yanıq vermək, yandı-qındı vermək....    Ətraflı

37

açaram sandığı, tökərəm pambığı

açaram sandığı, tökərəm pambığı frazeoloji birləşməsinin mənası. açaram sandığı, tökərəm pambığı idiomunun izahı

gizli olan bir işi faş etməklə hədələmək, şantaj etmək məqsədilə işlədilən ifadə....    Ətraflı

38

açarını itirmək

açarını itirmək frazeoloji birləşməsinin mənası. açarını itirmək idiomunun izahı

özünü idarə edə bilməmək, danışdığı sözün, etdiyi hərəkətin məsuliyyətini dərk etməmək....    Ətraflı

39

açıl başımdan!

açıl başımdan! frazeoloji birləşməsinin mənası. açıl başımdan! idiomunun izahı

dan. “rədd ol, məni narahat etmə” mənasında işlədilən ifadə....    Ətraflı

40

açılmayan qapıları açmaq

açılmayan qapıları açmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. açılmayan qapıları açmaq idiomunun izahı

çətinlikləri aradan qaldırmaq, çox çətin olan işləri həll etmək....    Ətraflı