qızıl

Axtarış nəticələri

1

qızıl

qızıl sözünün mənşəyi, qızıl sözünün etimologiyası

“Qırmızı” deməkdir. Kök qız yox, qır olub. Metalın bu növü qırmızı olduğu üçün (rənginə görə) belə adlanıb; köz (qızmaq) sözü ilə bağlıdır (köz rəngində olan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

2

qızılca

qızılca sözünün mənşəyi, qızılca sözünün etimologiyası

Xəstəlik adıdır və qırmızı sözü ilə qohumdur. Bədəndə qırmızı səpkilər əmələ gəlir və ona görə də xəstəliyə qızılca adı verilib (qızıl sözü ilə qırmızı kəlməsi eyni kökə malikdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

qızılgül

qızılgül sözünün mənşəyi, qızılgül sözünün etimologiyası

“Qırmızı gül” deməkdir, kök, əslində, qız yox, qır olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı