şaqul

Axtarış nəticələri

1

şaqul

şaqul sözünün izahı. şaqul sözünün mənası

Divarın şaquliliyini, düzlüyünü yoxlamaq üçün ucuna kiçik ağırlıq bağlanmış qaytan və ya ipdən ibarət alət; şüyül....    Ətraflı

2

şaquli

şaquli sözünün izahı. şaquli sözünün mənası

Şaqul kimi yuxarıdan aşağıya enən; şaqul vəziyyətində olan; vertikal. □ Şaquli xətt....    Ətraflı

3

şaquli

Şaqul kimi yuxarıdan aşağıya enən, şaqul vəziyyətində olan, vertikal....    Ətraflı

4

şaquli diferensiasiya

Dağlıq ərazilərdə mütləq yüksəkliyin artması ilə əlaqədar landşaft tiplərinin qanunauyğun şəkildə dəyişməsi.  Ş.D. özünü yüksəklik şaquli olaraq artdıqca temperatur v...    Ətraflı

5

şaquli kommunikasiya

Bax: informasiyanın şaquli ötürülməsi....    Ətraflı

6

şaquli sirkulyasiya

1. Su hövzələrində su kütləsinin şaquli istiqamətdə yerdəyişməsi.  Ş.S. su hövzəsində temperatur, şorluluq, sıxlıq fərqinin yaranması və küləyin səth sularını “qovub...    Ətraflı

7

şaquli termik qradiyent

Şaquli istiqamətdə vahid məsafədə havanın temperaturunun dərəcələrlə dəyişməsi.  Troposferdə Ş.T.Q. orta hesabla hər 100 m-də 0,6°C-yə bərabərdir. Hava axınlarından,...    Ətraflı

8

şaquli xətt

Yuxarıdan aşağı istiqamətə yönələn, üfüqi xəttə perpendikulyar olan xətt....    Ətraflı

9

şaquli zonallıq

Bax: coğrafi zonallıq....    Ətraflı