əbədilik evləri

Axtarış nəticələri

1

əbədilik evləri

Qədim Misirdə fironların və əyanların qayalarda çapılmış və bir neçə otaqdan ibarət sərdabələri.  E.ə. II minillikdə Misirdə külli miqdarda vəsait və əmək tələb edən...    Ətraflı