Tarix terminləri lüğəti

Tarix terminləri lüğəti

Bakı, "Altun kitab", 2017

Tərtibçi: Aydın Balayev. Tarix üzrə elmlər doktoru

Redaktor: R.Ə.Hüseynov. Tarix üzrə elmlər doktoru

Lüğət AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 2016-cı il 18 noyabr tarixli, 9 nömrəli qərarı ilə çapa tövsiyə olunmuşdur

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!