əbcəd

Axtarış nəticələri

1

əbcəd

əbcəd sözünün izahı. əbcəd sözünün mənası

1. Arxaizm. Qədim ərəb əlifbasında ilk dörd hərf (hərfləri mexaniki olaraq əzbərləmək üçün işlədilirdi). □ Bu qayda ilə molla əbcəd, həvvəz, hütti...    Ətraflı

2

əbcəd

1. Ərəb əlifbasının ilk dörd hərfi.
2. Əlifba.
3. Müəyyən tarixi və ya rəqəmi ərəb hərfləri vasit...    Ətraflı

3

əbcəd hesabı

Bədii əsərlərdə önəmli bir tarixin ərəb əlifbasındakı hərflərlə işarəsi.  Ərəb əlifbasındakı hərflərin hər biri hansısa rəqəmi ifadə edir. Hərflərlə rəqəmlərin uyğunl...    Ətraflı

4

əbcədxan

1. Oxuyan.
2. Məcazi mənada: təhsilə yeni başlayan.
3. Məcazi mənada: biliyi hələ az olan....    Ətraflı