əcaiblik

Axtarış nəticələri

1

əcaiblik

əcaiblik sözünün izahı. əcaiblik sözünün mənası

Əcaib şeyin hal və keyfiyyəti....    Ətraflı