Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

21

a battle of words

a battle of words sözünün tərcüməsi

söz davası, söyüşmə, çığır-bağır...    Ətraflı

22

a battle Royal

a battle Royal sözünün tərcüməsi

dava, savaş, səs-küylü mübahisə, qızğın mübahisə...    Ətraflı

23

a bed of roses

a bed of roses sözünün tərcüməsi

"yumşaq yer", qızılgüllər döşənmiş yol, asan, rahat, xoşbəxt həyat...    Ətraflı

24

a bed of thorns

a bed of thorns sözünün tərcüməsi

tikanlı, əzablı yol...    Ətraflı

25

a bee in one's bonnet

a bee in one's bonnet sözünün tərcüməsi

1 nəyisə etmək üçün istək, niyyət
2 aludəlik, düşgünlük (have a bee in one's bonnet – adətən, “bir şeyin dəlisi olmaq” mənasını verir)...    Ətraflı

26

a big bug

a big bug sözünün tərcüməsi

böyük adam, bərkgedən, "tuz", dəstəbaşı, çox yüksəkdən uçan...    Ətraflı

27

a big cheese

a big cheese sözünün tərcüməsi

a big bug...    Ətraflı

28

a big fısh

a big fısh sözünün tərcüməsi

a big bug...    Ətraflı

29

a big fısh in a little pond

a big fısh in a little pond sözünün tərcüməsi

“balaca göldə yekə balıq”, “balaca padşah”, “öz kəndində sözü keçən adam”, yerli başçı...    Ətraflı

30

a big fish in a small pond

a big fish in a small pond sözünün tərcüməsi

a big fısh in a little pond...    Ətraflı

31

a big frog

a big frog sözünün tərcüməsi

a big bug...    Ətraflı

32

a big gun

a big gun sözünün tərcüməsi

a big bug...    Ətraflı

33

a big mouth

a big mouth sözünün tərcüməsi

lovğa, boşboğaz, hay-küyçü...    Ətraflı

34

a big noise

a big noise sözünün tərcüməsi

a big bug...    Ətraflı

35

a big shot

a big shot sözünün tərcüməsi

a big bug...    Ətraflı

36

a big wheel

a big wheel sözünün tərcüməsi

a big wheel...    Ətraflı

37

a bird in the bush

a bird in the bush sözünün tərcüməsi

boş xülya, ilğım, boş vəd, göydən ulduz dərmək istəyi (a bird in the hand is worth two in the bush - soğan olsun nağd olsun)...    Ətraflı

38

a bird in the hand

a bird in the hand sözünün tərcüməsi

nəsə real, etibarlı, həqiqi, “ovcunda tutduğun” bir şey...    Ətraflı

39

a bird of passage

a bird of passage sözünün tərcüməsi

köçəri quş...    Ətraflı

40

a bit of all right

a bit of all right sözünün tərcüməsi

cəlbedici adam (əsasən, qadın haqqında) və ya əşya, “necə lazımdır”, “əcəb şeydir”...    Ətraflı