Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

41

a bit thick

a bit thick sözünün tərcüməsi

“bu lap ağ oldu”, “bircə bu çatmırdı”...    Ətraflı

42

a bitter pill (to swallow)

a bitter pill (to swallow) sözünün tərcüməsi

“dərman kimi acı” bir şey, xoşagəlməz zərurət, dözməli, barışmalı olduğun təhqir...    Ətraflı

43

a black eye

a black eye sözünün tərcüməsi

vurulub göyərdilmiş göz, altı qaraldılmış göz...    Ətraflı

44

a black mark (against smb)

a black mark (against smb) sözünün tərcüməsi

danlaq, töhmət (kiməsə)...    Ətraflı

45

a black sheep

a black sheep sözünün tərcüməsi

“naxırı korlayan dana”, ailənin üzünü qara edən (atalar sözü: there is a black sheep in every flock - sürü axsaqsız olmaz)...    Ətraflı

46

a blessing in disguise

a blessing in disguise sözünün tərcüməsi

xeyirli xəta...    Ətraflı

47

a bloody nose

a bloody nose sözünün tərcüməsi

məğlubiyyətə uğramış, tar-mar edilmiş, “əzilmiş burun”...    Ətraflı

48

a blot on the landscape

a blot on the landscape sözünün tərcüməsi

gözəlliyi korlayan ləkə, təbiətdən həzz almağa mane olan, mənzərəni korlayan bir şey...    Ətraflı

49

a blue print

a blue print sözünün tərcüməsi

təxmini cizgilər, ilkin plan (hər hansı binanın, avadanlığın, ideyanın həyata keçirilməsi üsulunun)...    Ətraflı

50

a bolt from the blue

a bolt from the blue sözünün tərcüməsi

gözlənilməyən hadisə...    Ətraflı

51

a bone of contention

a bone of contention sözünün tərcüməsi

ədavət səbəbi...    Ətraflı

52

a bosom friend

a bosom friend sözünün tərcüməsi

ən yaxşı, ürək dostu...    Ətraflı

53

a boy in buttons

a boy in buttons sözünün tərcüməsi

(mehmanxanada) dəhliz işçisi, liftçi oğlan...    Ətraflı

54

a broken heart

a broken heart sözünün tərcüməsi

sındırılmış ürək...    Ətraflı

55

a broken reed

a broken reed sözünün tərcüməsi

etibarsız, “ipinin üstünə odun yığmaq” mümkün olmayan şəxs...    Ətraflı

56

a bull in a China shop

a bull in a China shop sözünün tərcüməsi

yöndəmsiz, köntöy, yekəpər, “ayı”...    Ətraflı

57

a bundle of nerves

a bundle of nerves sözünün tərcüməsi

a bag of nerves...    Ətraflı

58

a burning question

a burning question sözünün tərcüməsi

təcili məsələ, günün mühüm məsələsi...    Ətraflı

59

a busman's holiday

a busman's holiday sözünün tərcüməsi

işdə keçirilən bayram va ya istirahət günü, adi gündən fərqlənməyən bayram günü...    Ətraflı

60

a care taker government

a care taker government sözünün tərcüməsi

keçid höküməti...    Ətraflı