abolisionistlər hərəkatı

Axtarış nəticələri

1

abolisionistlər hərəkatı

Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Latın Amerikasında XVIII–XIX əsrlərdə zənci köləliyinin ləğvi uğrunda ictimai hərəkat.  Hərəkatın əsas məqsədi köləliyin pislənməsi v...    Ətraflı