adventizm

Axtarış nəticələri

1

adventizm

Xristianlığın protestant qoluna aid cərəyanlardan biri.  A.-in əsasında yaxınlarda İsa Məsihin ikinci zühurunun baş verəcəyinə və Yer kürəsində “minillik ilahi hökmra...    Ətraflı