cəhrə

Axtarış nəticələri

1

cəhrə

cəhrə sözünün izahı. cəhrə sözünün mənası

1. Yun əyirmək üçün əl ilə işlədilən ən sadə alət. □ Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan. (Atalar sözü).
2. Məcazi mənada: nasaz, primitiv şey haqqında....    Ətraflı

2

cəhrə

cəhrə sözünün mənşəyi, cəhrə sözünün etimologiyası

Güman edirlər ki, fars dilindən alınma sözdür, bizdə cığırcıq işlədilib (cəh­rənin çıxartdığı səslə, cırıltı ilə bağlıdır). Türk mənşəlidir və təqlid yolu ilə düzəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

cəhrəçi

cəhrəçi sözünün izahı. cəhrəçi sözünün mənası

Arxaizm. Başqaları üçün cəhrədə yun əyirən....    Ətraflı

4

cəhrəçilik

cəhrəçilik sözünün izahı. cəhrəçilik sözünün mənası

Arxaizm. Cəhrədə yun əyirmə işi, peşəsi. □ Fatma cəhrəçilik edib bir növ gündəlik çörəyini qazanırdı. (S.S.Axundov)....    Ətraflı

5

cəhrən

Yüksək səslə, ucadan, bərkdən....    Ətraflı