cabəca

Axtarış nəticələri

1

cabəca

cabəca sözünün izahı. cabəca sözünün mənası

Arxaizm. Yerbəyer, yerli- yerində, qaydasınca, lazımınca. □ Adbaad hər nə ki sizə buyuracağam, o bu gün gərək cabəca əmələ gəlsin. (N.Vəzirov)....    Ətraflı