edillər

Axtarış nəticələri

1

edillər

Qədim Romada xalq tribununun köməkçiləri.  Bu vəzifə e.ə. 494-cü ildə təsis olunub. İlk vaxtlar plebey E.-i fəaliyyət göstərib, e.ə. 367-ci ildən başlayaraq xalq trib...    Ətraflı