eyzenhauer doktrinası

Axtarış nəticələri

1

Eyzenhauer doktrinası

Xarici təcavüzə məruz qalmış istənilən ölkənin ABŞ-dan iqtisadi və ya hərbi yardım istəməsinə imkan yaradan konsepsiya, prinsiplər məcmusu.  ABŞ dövlət katibi C.Dalle...    Ətraflı