o cümlədən

Axtarış nəticələri

1

o cümlədən

o cümlədən sözünün izahı. o cümlədən sözünün mənası

Eləcə də, həmçinin....    Ətraflı