ostrakizm

Axtarış nəticələri

1

ostrakizm

ostrakizm sözünün mənşəyi, ostrakizm sözünün etimologiyası

E.ə. 510-cu ildə afinalılar Hippi adlı tirandan qurtulduqdan sonra yeni bir tiraniyanın yarana bilməsinin qarşısını almaq üçün bir sıra tədbirlər görməyə cəhd etdilər. Onlar öz demokratiyalarını qorumaq məcburiyyətində qalaraq ildə bir dəfə xüsusi səsvermə keçirməyə başladılr. Bu zaman onlar heç...    Ətraflı

2

ostrakizm

Qədim Afinada xalq yığıncağının qərarı ilə ayrı-ayrı şəxslərin şəhərdən qovulması.  O. e.ə. VI əsrin sonunda afinalı dövlət xadimi Klisfen tərəfindən tiranlığın bərpa...    Ətraflı