paça

Axtarış nəticələri

1

paça

paça sözünün izahı. paça sözünün mənası

1. Bədənin iki qıçın arasındakı hissəsi. □ Ördək qaz yerişi yeriyəndə paçası aralı qalar. (Atalar sözü)
2. Baldır; ayağın dizdən aşağı hissəsi. □ ....    Ətraflı

2

paça

paça sözünün mənşəyi, paça sözünün etimologiyası

Farscadır. Bizdə qabaqlar onun yerinə çatqı (haça olan) işlədilib. Rus dilindəki пах sözünü indi tatar dilinə çat kimi tərcümə edirlər. Bizdə isə qasıq deyilir, mənası “dəri” (qırış) deməkdir. Paça sözü farsca pa (ayaq) sözü ilə qohumdur və yalnız ayaqla bağlı işlədilir. Haça sözü ilə bağlılığı o...    Ətraflı

3

paça

İki qıçın arası; ayağın dizdən aşağı hissəsi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Paçasında sədəqlilər gizlənir,
Könül bu bədövün sevdasındadı.
(Paris nüsxəsi,6-cı məclis)...    Ətraflı

4

paça:şırma

Paça:şırma oturmax: qıçını qıçının üstünə aşıraraq oturmaq....    Ətraflı

5

paçabənd

paçabənd sözünün izahı. paçabənd sözünün mənası

Paçabənd etmək (eləmək) – paçasından tutmaq; yapışmaq, paçalamaq. □...çox böyük adamlar gəlir, onları paçabənd eyləyib qoyaram altıma. (M.Əliyev)....    Ətraflı

6

paçabənd

Alıcı quşların ayağına geydirmək üçün dəri ayaqlıq. □ Quşuma gözəl paçabənd almışam (Lənkəran); Qırğı paçabəndi qırıb qaçıb....    Ətraflı

7

paçal 1

Çatlamış meyvə. □ Bu paçal meyvələri bir yerə topluyun, mana lazımdı....    Ətraflı

paçal 2

Qoyun yatağı yanında (körpə quzular üçün) çubuqdan hörülmüş yer. □ Paçaldan quzu qaçmaz (Qazax); Paçala təzə anadan ulan quziləri saladılar (Dərbənd)....    Ətraflı

8

paçalama

paçalama sözünün izahı. paçalama sözünün mənası

Bax: paçalamaq....    Ətraflı

9

paçalamaq

paçalamaq sözünün izahı. paçalamaq sözünün mənası

Paçasından tutmaq; yapışmaq, paçabənd etmək. □...cəsarətlə sürünün içinə yeriyib, ala əmliyi paçaladı... (B.Bayramov)....    Ətraflı

10

paçallamax

Çatlamaq. □ Çox yağış yağdığınnan narrar paçalladı....    Ətraflı

11

paçax

Mal-qara ayaqlarının dərisi....    Ətraflı