qatran

Axtarış nəticələri

1

qatran

qatran sözünün izahı. qatran sözünün mənası

Bəzi ağaclardan və ya daş kömürdən hasil edilən, sənaye və təbabətdə işlənilən qara rəngli, kəskin qoxulu və yapışqanlı maddə; zift. □ Şam qatranı....    Ətraflı

2

qatrançı

qatrançı sözünün izahı. qatrançı sözünün mənası

Bir şeyə qatran çəkməklə məşğul olan adam....    Ətraflı

3

qatranlama

qatranlama sözünün izahı. qatranlama sözünün mənası

Bax: qatranlamaq....    Ətraflı

4

qatranlamaq

qatranlamaq sözünün izahı. qatranlamaq sözünün mənası

Su keçməmək, çürüməmək və ya başqa məqsədlər üçün bir şeyin üzünə qatran sürtmək. □ Qayığı qatranlamaq....    Ətraflı

5

qatranlanma

qatranlanma sözünün izahı. qatranlanma sözünün mənası

Bax: qatranlanmaq....    Ətraflı

6

qatranlanmış

qatranlanmış sözünün izahı. qatranlanmış sözünün mənası

Qatran çəkilmiş, qatran sürtülmüş. □ Qatranlanmış dirəklər....    Ətraflı

7

qatranlaşma

qatranlaşma sözünün izahı. qatranlaşma sözünün mənası

Bax: qatranlaşmaq....    Ətraflı

8

qatranlaşmaq

qatranlaşmaq sözünün izahı. qatranlaşmaq sözünün mənası

Qatrana dönmək, qatran halına gəlmək....    Ətraflı

9

qatranlatmaq

qatranlatmaq sözünün izahı. qatranlatmaq sözünün mənası

Qatran çəkdirmək, qatran sürtdürmək. □ Su borusunu qatranlatmaq....    Ətraflı

10

qatranlı

qatranlı sözünün izahı. qatranlı sözünün mənası

1. Qatran sürtülmüş, üstünə qatran çəkilmiş; qatran hopdurulmuş. □ Qatranlı şalban. Qatranlı boru.
2. Qatran qarışdırılmış....    Ətraflı