vicdan

Axtarış nəticələri

1

vicdan

vicdan sözünün izahı. vicdan sözünün mənası

Öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi, təmiz ürək hissi, öz hərəkətlərinin yaxşı və ya pis olduğunu duyma. □ Vicdanı təmiz olmaq....    Ətraflı

2

vicdan

1. Sufilərə görə: daxili coşqunluq.
2. Qızğın şövq....    Ətraflı

3

vicdanən

vicdanən sözünün izahı. vicdanən sözünün mənası

Vicdanca, vicdan cəhətindən, öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi ilə, təmiz ürək hissi ilə. □ Vicdanən əzab çəkmək....    Ətraflı

4

vicdani

vicdani sözünün izahı. vicdani sözünün mənası

Vicdana mənsub və aid olan. □ Oğlum, daxili saflıq və vicdani saflıq insan üçün böyük bir vüqardır! (S.Rəhimov)....    Ətraflı

5

vicdanlı

vicdanlı sözünün izahı. vicdanlı sözünün mənası

Vicdanı olan, öz iş və hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hiss edən; ürəyindəki təmiz hiss qüvvətli olan; insaflı. □ Həyat vicdanlı və namuslu adamı m...    Ətraflı

6

vicdanlı səhv

Jurnalistin öz peşə fəa­liyyətini vicdanla yerinə yetirməsinə bax­­mayaraq, bilmədən yol verdiyi yanlış­lıq. □ Bəzi hallarda media əməkdaşları mə­l...    Ətraflı

7

vicdanlılıq

vicdanlılıq sözünün izahı. vicdanlılıq sözünün mənası

Vicdanı olma, vicdanla hərəkət etmə, vicdanlı münasibət....    Ətraflı

9

vicdansız

vicdansız sözünün izahı. vicdansız sözünün mənası

Vicdanı olmayan, öz hərəkəti üçün cəmiyyət qarşısında mənəvi məsuliyyət hiss etməyən, ürək hissi təmiz olmayan; insafsız. □ Vicdansız adam. Vicdans...    Ətraflı

10

vicdansızca

vicdansızca sözünün izahı. vicdansızca sözünün mənası

Bax: vicdansızcasına....    Ətraflı

11

vicdansızcasına

vicdansızcasına sözünün izahı. vicdansızcasına sözünün mənası

Vicdana uymayan bir tərzdə, insafsızcasına; həyasızcasına. □ Vicdansızcasına hərəkət....    Ətraflı

12

vicdansızlıq

vicdansızlıq sözünün izahı. vicdansızlıq sözünün mənası

Vicdanı olmama; öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissinin olmaması; insafsızlıq. □ Zənnimcə, xilqətdən daha əvvəl ədalətsizlik və vicdansızlıq ya...    Ətraflı