yabı

Axtarış nəticələri

1

yabı

yabı sözünün izahı. yabı sözünün mənası

1. Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. □ Ağsaq yabı köhlən atı keçə bilməz. (Atalar sözü).
2. Vulqarizm. Məcazi mənada: arıq, sısqa, yeriyə bilməyən...    Ətraflı

2

yabı

Arıq, əldən düşmüş, yaraşıqsız at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Axşam tumarlayar, səhər tumarlayar, yabıya bir can yandırırdı ki, gəl görəsən. (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)
*
Gördün ki, bir yabının...    Ətraflı

3

yabılaşma

yabılaşma sözünün izahı. yabılaşma sözünün mənası

Bax: yabılaşmaq....    Ətraflı

4

yabılaşmaq

yabılaşmaq sözünün izahı. yabılaşmaq sözünün mənası

Vulqarizm. Arıqlayıb qocalmaq, əldən düşmək....    Ətraflı

5

yabılıq

yabılıq sözünün izahı. yabılıq sözünün mənası

Yabı halına düşmüş atın halı....    Ətraflı