yaba

Axtarış nəticələri

21

yabanı bitkilər

Çöldə özbaşına, təbii şəraitdə bitən bitkilər....    Ətraflı

22

yabanı bitkilər

İnsanın iştirakı olmadan çoxalan və yayılan bitkilər....    Ətraflı

23

yabanılaşma

yabanılaşma sözünün izahı. yabanılaşma sözünün mənası

Bax: yabanılaşmaq....    Ətraflı

24

yabanılaşmaq

yabanılaşmaq sözünün izahı. yabanılaşmaq sözünün mənası

Vəhşiləşmək, yabanı hala düşmək; cırlaşmaq....    Ətraflı