əbədi surətlər

Axtarış nəticələri

1

əbədi surətlər

Ümumiləşdirici bədii əhəmiyyəti konkret tarixi məzmun və dövr çərçivəsindən xeyli kənara çıxan surətlər.  Ə.S.-in klassik nümunələri sırasına Prometey, Məcnun, Hamlet...    Ətraflı