abır gözləmək

Axtarış nəticələri

1

abır gözləmək

abır gözləmək frazeoloji birləşməsinin mənası. abır gözləmək idiomunun izahı

həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq....    Ətraflı