acı məzhəkə

Axtarış nəticələri

1

acı məzhəkə

Folklora aid el oyunları, xalq tamaşalarında təsadüf edilən dramaturji janr.  Müasir “tragikomediya” termininin qarşılığıdır. A.M.-də komik və tragik ünsürlərin əvəzl...    Ətraflı