adiabatik proses

Axtarış nəticələri

1

adiabatik proses

Sistemin kənardan istilik almadığı və kənara istilik vermədiyi termodinamik proses.  Havanın termodinamik vəziyyətinin ətraf mühitlə istilik mübadiləsi olmadan dəyişm...    Ətraflı