aerotermik pillə

Axtarış nəticələri

1

aerotermik pillə

Atmosferdə havanın temperaturunun şaquli istiqamətdə dəyişməsi üçün lazım olan məsafə.  Atmosferin ayrı-ayrı qatlarında bu məsafə fərqlidir; məsələn, troposferdə A.P....    Ətraflı