edinləşməx'

Axtarış nəticələri

1

edinləşməx'

Sözləşmək, deyişmək. □ Sə:rdən bəri nə ediləşirsi:z, tay qutarmıyassı:z? (Cəbrayıl)....    Ətraflı