o günə daş düşəydi (yağaydı)

Axtarış nəticələri

1

o günə daş düşəydi (yağaydı)

o günə daş düşəydi (yağaydı) frazeoloji birləşməsinin mənası. o günə daş düşəydi (yağaydı) idiomunun izahı

bax: ... daş düşəydi (yağaydı)....    Ətraflı