qızıl dağlar vəd etmək

Axtarış nəticələri

1

qızıl dağlar vəd etmək

qızıl dağlar vəd etmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl dağlar vəd etmək idiomunun izahı

basıb-bağlamaq, bol-bol vədlər vermək....    Ətraflı