qızıl küpünə düşmək

Axtarış nəticələri

1

qızıl küpünə düşmək

qızıl küpünə düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. qızıl küpünə düşmək idiomunun izahı

bolluq, zənginlik içində olmaq....    Ətraflı