qızıl oğlan

Axtarış nəticələri

1

QIZIL OĞLAN

►Pula pul deməyən, israfçılıq edən, pozğun һәyat tərzi keçirən varlı ailələrin uşaqlarına, işsiz vә avaralara verilmiş ad.  İfadә ilk dәfә Fransada 1794-cü ilin 9 Termidorundan sonra irticaçıların...    Ətraflı